למשרד ניסיון רב שנים בביצוע ביקורות בתחומי הניהול הכספי של ארגונים בסדרי גודל שונים, החל מחברות פרטיות וכלה במוסדות וארגונים ממשלתיים, ציבוריים ותעשייתיים מהגדולים בארץ. במסגרת ביקורת מסוג זה, נבדקים נושאים כגון:

 • גביית תשלומים מלקוחות עבור סוגי הכנסות שונים.
 • טיפול בחובות וגיולם.
 • תשלומים לספקים.
 • תלושי שכר של עובדים.
 • ניהול פיננסי ותקציבי.
 • פעילויות המימון בגוף המבוקר.
 • רישום נאות ושמירה על נכסי הארגון.
 • התוכנית העסקית של הארגון.
 • מערך ההגנה מפני סיכוני מטבע.
 • התאמות בנקים.
 • תזרימי מזומנים.
 • ספירה וצבירה של מלאי.
 • הבטחת הכנסות  (Revenue Assurance) בארגונים עם מערכות מורכבות ישנה זליגת מידע בין המערכות ואובדן הכנסות.