בין הלקוחות להם סיפקו מנהלי המשרד שירותים, נכללים: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות תעשייתיות, תאגידים פיננסים, בתי השקעות, חברות למסחר ושירותים, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים, חברות ציבוריות ופרטיות נוספות מתחומים מגוונים.

  1. הכונס הרשמי – חקירת נסיבות קריסת חברת היצוא החקלאי "אגרקסקו".
  2. גופים סטטוטוריים – רשות הדואר, רשות שדות התעופה, קק"ל (קרן קיימת לישראל).
  3. משרדים ממשלתיים – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד המשפטים, משרד האוצר, המשרד לקליטת עלייה, משרד הכלכלה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הדתות.
  4. תאגידים בנקאיים – בנק לאומי, הבנק הבינלאומי הראשון, מרכנתיל דיסקונט, מס"ב (מרכז סליקה בנקאי), שב"א (שירותי בנק אוטומטים).
  5. ביטוח וקרנות פנסיה – המוסד לביטוח לאומי, מבטח סיימון סוכנויות לביטוח בע"מ (חברה בת של מגדל), מבטחים מחשבים בע"מ, קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים בע"מ.
  6. חברות ציבוריות – שיכון ובינוי בע"מ לרבות החברות הבנות (כגון: שיכון עובדים, ניטרון ריסט, סולל בונה), פריגו ישראל בע"מ, סלקום תקשורת בע"מ, פרטנר תקשורת בע"מ, פאלפון תקשורת בע"מ, יפנאוטו החזקות בע"מ (יבואנית רכבי סובארו), וולפמן תעשיות ייצור ושיווק בע"מ, אמנת ניהול ומערכות בע"מ ועוד רבות.

לקוחותינו

volfman

perrigo

makefet

Subaru

sdot_teufa

ben_leumi

shikun_ve_binui

leumi

markantil

orange

celcom

pelephone

datot

ApotroposKlali

bituah_leumi

kalkala

MOJHeb

klita

kkl

amanet

MOFinance

mivtah_simon

mivtahim

sviva

tahbura

Israel_Post.svg

logo_tuva_new_all_press

shva

masav