141125320למשרד ידע וניסיון רב בנושא ניהול סיכונים, כשירות בפני עצמו וכחלק אינטגראלי אשר נותן ערך מוסף ללקוח בעת ביצוע הביקורת הפנימית. צוות המשרד נותן מענה לנושא ניהול הסיכונים בהיבטים השונים, כגון: איתור סיכונים  תפעוליים, משפטיים, כספיים. ניהול סיכונים –  קביעת מידת החשיפה המקסימאלית והסובלנות הראויה לכל סיכון והדרך המומלצת להקטנתו, תוך התחשבות בשיקולי עלות תועלת, כחלק מרכזי בהליך הביקורת ובגיבוש המלצות אופטימאליות ואיתור מעילות והונאות.